Posts for zakrývanie hlavy

zbožnosť mojej hlavy

ženy Starej Zmluvy, Nevyžiadané rady a návody - Zuzana Vaľovská - 7 augusta, 2018

(audio na konci)  Aj vy ste už boli v kostole, kde mali všetky ženy zahalené dlhé vlasy? (a keď ste tam ako žena vošli so…

Viac...