Posts for rozmýšľanie

Ježišov svätý pokoj

Nevyžiadané rady a návody - Zuzana Vaľovská - 14 augusta, 2017

Keď počúvame o Ježišovom živote, zvyčajne Ho vidíme obklopeného ľuďmi. Vždy je niekto okolo Neho. Tí ľudia Ho počúvajú, protirečia Mu, žiadajú od Neho pomoc…

Viac...