Posts for korene

ako nám hlboké korene pomáhajú dosahovať nebesá

Nevyžiadané rady a návody - Zuzana Vaľovská - 18 augusta, 2017

alebo prečo je tradícia tak podstatná pre živú vieru Sme individualistická spoločnosť. Žijeme si sami pre seba, vyčleňujeme sa zo skupín, na nikoho okrem seba…

Viac...