Posts for čas s Bohom

MIRIAM a jej súkromné záležitosti

ženy Starej Zmluvy - Zuzana Vaľovská - 18 augusta, 2017

Zatiaľ som Miriam predstavila ako malé dievčatko, čo múti vodu ako dospelá, a tiež tancujúcu zbožnú ženu (mimochodom, ako často sa slová “tancujúca” a “zbožná”…

Viac...

Ježišov svätý pokoj

Nevyžiadané rady a návody - Zuzana Vaľovská - 14 augusta, 2017

Keď počúvame o Ježišovom živote, zvyčajne Ho vidíme obklopeného ľuďmi. Vždy je niekto okolo Neho. Tí ľudia Ho počúvajú, protirečia Mu, žiadajú od Neho pomoc…

Viac...