Pozdravy z Izraela alebo ako získať námet na písanie

05.september 2017 … Pozdrav z Izraela


13.september 2017 … NAZARET … blahoželanie pre Márie so špeciálneho miesta a samozrejme srdečný pozdrav pre všetkých ktorí NEZABUDLI ČÍTAŤ!


15.september 2017 …JORDÁNSKO…


18.september 2017 …naspäť v IZRAELI… veľa myšlienok. a zábavy takto na začiatok pracovného týždňa. a samozrejme to prajem aj všetkým vám! stále píšem… nezabudnite čítať …


01.10.2017 …ktovie či aj pred 3000 rokmi fúkal taký vietor, keď sa Izraelské kmene blížili „domov“. možno to bolo cítiť vo vzduchu, možno to cítili národy, ktoré tam žili, možno to cítili oni, ktorí boli na konci svojej púte. ich zrejme čakali iné brány, hradby a prekážky ako ZUZANU… a bolo oveľa náročnejšie dostať 


05.10.2017 …uvidieť svetlo a vykročiť za ním. prísť domov. alebo zapáliť svetlo, aby tí, čo nám chýbajú vedeli, že na nich čakáme, a že sú vítaní. v druhej knihe o SUDCOCH IZRAELA je jedna z dôležitých myšlienok práve o nájdení správnej cesty…