Posts for Filipis

DIEVČINA S VEŠTECKÝM DUCHOM

ŽENY BIBLIE, Ženy v knihe Skutkov - prvá cirkev - Zuzana Vaľovská - 30 júna, 2024

(prosím, ospravedlnite to, že posledný odsek blogu na audiu nie je nahraný. čítajte nižšie.) Už som zistila, že mnohé postavy v Biblii sú prehliadané na…

Viac...

EUODIA A SYNTYCHÉ. NAOZAJ SA TU NIEKTO HÁDA?

ŽENY BIBLIE, Ženy v apoštolských listoch - prvá cirkev - Zuzana Vaľovská - 4 septembra, 2022

Kto sú tieto dve a prečo sa spomínajú v Biblii? Tradičný výklad znie: sú tu dve ženy, ktoré medzi sebou mali konflikt, a to až…

Viac...

LÝDIA. samostatne, slobodne a po svojom.

Ženy v knihe Skutkov - prvá cirkev - Zuzana Vaľovská - 25 júla, 2018

Keď hovorím o tom, že v cirkvi by malo byť viac miesta pre ženy, nemyslím tým, že by sa cirkev mala prispôsobiť dobe. Áno, väčšinou…

Viac...